visit tracker on tumblr
Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken. DBO eigenaar Herbert Derks geeft ook presentaties. Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken

Intermediair als deelnemer ondernemersnetwerk


Wat...
Netwerken binnen uw branche. Tijdens de netwerkbijeenkomsten bent u in gesprek met collega's uit de branche waarmee u een klik heeft op inhoud en persoon, kansen creërend voor gezamenlijke initiatieven. Ook bent u bezig met het waarderend onderzoeken van uw eigen bedrijfsvoering waardoor bedrijfsprocessen verbeteren. Commitment en transparantie in veilige omgeving zijn hierbij voorwaarden voor succes.

Waartoe...

Een betere bedrijfsvoering en gezamenlijke initiatieven. Netwerken binnen uw branche resulteert in gezamenlijke initiatieven. Het kan bijvoorbeeld leiden tot gezamenlijke inkoop of gezamenlijke marketing. Maar u kunt ook naast uw eigen bedrijf nieuwe samenwerkingsverbanden creëren. Voorbeelden hiervan zijn:
- HypotheekCompany
- HypotheekHeeren
- Informatieziektekosten.nl
- Voordeel op Internet.nl
- FIT Verzuimbeheer

Als ik als ondernemer in deze branche één ding heb geleerd is het wel dat het hebben van een netwerk van onschatbare waarde is. Vaak denken we dan meteen aan allerlei netwerken met prospects. Maar het zijn in mijn ogen juist de netwerken met collega's ondernemers die je uiteindelijk verder brengen en het meeste resultaat opleveren! Zeker in de netwerk setting zoals Herbert Derks die optuigt en verzorgt. Het zijn vaak kleinschalige netwerken die onder zijn leiding uitgroeien tot vertrouwensrelaties. De kennis en ervaringen die je dan deelt en opdoet zijn van onschatbare waarde. Ik heb door zo'n netwerk zelfs een idee tot een concreet bedrijf zien groeien. I rest my case..." - Christian Dijkhof, HypotheekCompany en Dijkhof & Partners
Het gezamenlijk waarderendonderzoeken van ieders bedrijfsvoering (tijdsregistratie, aansturing buitendienst, beloning, marketing) leidt ertoe dat uw bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever kunnen worden vorm gegeven met als gevolg een groei in het netto bedrijfsresultaat.

DBO netwerkdeelnemers aan het woord

Met wie...
Zes tot twaalf collega's uit de branche die zich committeren aan een netwerk (inzet, goede voorbereiding, aanwezigheid) en die transparantie (wat goed en minder goed gaat) willen bieden. Herbert Derks is procesbegeleider, tevens inhoudelijk expert op vakgebied. Hij regisseert de netwerkbijeenkomsten, is gespreksleider en levert een inhoudelijke bijdrage over het door de deelnemers gekozen onderwerp.

Hoe...
- Drie tot vier bijeenkomsten per jaar met door de netwerkleden aangedragen agenda (ondernemersonderwerpen)
- Met professionele ondersteuning
- Met een gezamenlijke besloten digitale werkomgeving

Waar...
Extern of eigen (kantoor)locatie

Inmiddels heb ik ruim honderd ondernemerssessies georganiseerd en begeleid. Het concept dat ik heb ontwikkeld is uitgekristalliseerd. Zonder uitzondering wordt hiermee extra omzet en meer continuïteit gerealiseerd met een hoog commitment en veel waardering van de deelnemers." - Herbert Derks, DBO

Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen

- Herbert Derks

Derks Ondernemersnetwerken

Wil je meer weten wat netwerken voor jou kunnen betekenen?

» klik hier

Derks Bedrijfsadvies

Wil je meer weten over wat ik kan betekenen voor jou als bedrijf?

» klik hier

Herbert als spreker

Als spreker kan ik je meer vertellen over mijn netwerkvisie en de resultaten die daarmee behaald worden.

» klik hier

Herbert Derks