visit tracker on tumblr
Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken. DBO eigenaar Herbert Derks geeft ook presentaties. Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken

Bedrijfsadvies


Voor ieder ondernemers- of bedrijfsvraagstuk een passend en gericht advies:

Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken helpt u bij het herijken van uw persoonlijke en ondernemerskeuzes. De opbrengst is een grotere medewerkerstevredenheid en een beter netto bedrijfsresultaat!"

Een ondernemer is de spin in zijn eigen spinnenweb. Als een of meerdere draden, bijvoorbeeld marketing of HRM te veel trekken, kan het spinnenweb scheuren. We weten allemaal dat de bedrijfsvoering aan moet sluiten bij waar je met je organisatie voor staat, je visie en waar je op lange termijn naar toe wilt, je missie.

Mijn kennis en ervaring van de financiële branche op het gebied van ondernemerschap beslaan alle draden van het spinnenweb. Van missie visie strategie en financieel tot marketing (segmentatie) en HRM. Hierdoor worden alle draden in samenhang bewaakt. Een analyse van alle elementen van uw bedrijfsvoering op basis het spinnenweb geeft u inzicht in de benodigde verbeteringen zonder de samenhang geweld aan te doen.

Voorbeelden van begeleidingstrajecten


Organisatiescan
Om een indruk te krijgen van de sterke en zwakke punten in uw bedrijf kan DBO een organisatiescan verzorgen. Na het invullen van diverse relevante bedrijfsgegevens zal een gesprek plaats vinden waarin deze elementen met de ondernemer(s) worden besproken. Deze scan resulteert in zinvolle aanbevelingen voor de eigenaren (doe zoveel als mogelijk waar je goed in bent) en de organisatie. DBO doet praktische en realistische aanbevelingen te doen. Een organisatie moet immers consequent vanuit zijn visie en gemaakte strategische keuzes blijven opereren. Indien de keuzes goed worden vertaald naar de organisatie en deze goed worden geïmplementeerd, is er altijd een resultaatverbetering te behalen.

Begeleiden strategische sessie
Wat is de visie van de ondernemer(s), welke keuzes werden (of worden) gemaakt en waar wil de organisatie op langere termijn naartoe? Welke strategie wordt gekozen om hier te komen? Het verdient aanbeveling om de praktijk regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) met de gemaakte keuzes te toetsen en evt. bij te stellen. Door het snel veranderende financiële landschap is regelmatig bijstellen of herijken van strategische keuzes wenselijk. DBO kan de organisatie en de aandeelhouders begeleiden door het toetsen van de Missie Visie en Strategie. Daarna kan een plan van aanpak voor de komende periode gemaakt worden.

Bedieningsconcepten voor specifieke doelgroepen
Met als doel beter klantcontact en groei door verantwoorde acquisitie. Vanuit de strategische keuzes een vertaalslag maken naar (gedoseerde) groei en bedieningsconcepten voor specifieke doelgroepen. Kortom. Van klantkeuze naar klanten en vooral naar relaties om de continuïteit van uw organisatie te bevorderen. DBO is uw klankbord en kan aanbevelingen doen.

Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen

- Herbert Derks

Derks Ondernemersnetwerken

Wil je meer weten wat netwerken voor jou kunnen betekenen?

» klik hier

Derks Bedrijfsadvies

Wil je meer weten over wat ik kan betekenen voor jou als bedrijf?

» klik hier

Herbert als spreker

Als spreker kan ik je meer vertellen over mijn netwerkvisie en de resultaten die daarmee behaald worden.

» klik hier

Herbert Derks